Koronka do Opatrzności Bożej


O Jezu, posłany przez Ojca na ziemię jako Zbawiciel człowieka, spraw, aby nasza modlitwa stała się współudziałem z Jego Opatrznością.
(na dużych paciorkach)

Opatrzności Boga Żywego, Stwórcy i Odkupiciela, czuwaj nad nami i nad całym światem.
(na małych paciorkach)

Opatrzności Boża, naucz nas pomnażać Twoje dary i rozdzielać ich owoce naszym bliźnim.


Zakończenie

Ojcze Przedwieczny, jako służebnice Twojej Opatrzności, z dziecięcą ufnością powierzamy Ci naszą przyszłość i wraz z Matką Kościoła uwielbiamy Twój zamysł zbawienia wszystkich ludzi, przez Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, a naszego Pana, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.