Koronka (2) do Opatrzności Bożej

Pomnij, o Jezu, iż powiedziałeś: " O cokolwiek prosić będziecie Ojca Mego w Imię Moje, da wam", a przeto w Imię Twoje, przez zasługi Twej Męki bolesnej i Krwi Najdroższej za nas wylanej, błagamy Cię, wstaw się za nami do Swego Ojca Niebieskiego.

Na dużych paciorkach:
O Najdobrotliwsza Opatrzności Boża, która nikim nie gardzisz i niczego nie odmawiasz tym, którzy się do Ciebie uciekają, zmiłuj się nad nami!

Na małych paciorkach:
Opatrzności Boża, przez Krew i Mękę Jezusa Chrystusa, naszego Odkupiciela i Pośrednika u Ojca Niebieskiego, wysłuchaj nas!

Zakończenie:
Ojcze Przedwieczny, którego Opatrzność wszystkim rozrządza, a który usty Proroka Izajasza mówisz nam: "Czy może matka zapomnieć dziecięcia swego, aby się nie miała zmiłować nad Synaczkiem żywota swojego? A choćby też ona zapomniała, jednak Ja ciebie nigdy nie zapomnę", wejrzyj na nas, korzących się przed Tobą, a jako Ojciec Najlepszy, jako Dawca wszelkiego dobra daj nam dzisiaj i dnia każdego i każdej chwili życia naszego to, co Twa Opatrzność odwiecznie dać nam postanowiła. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.


Niech się ze mną co chce stanie,
Wszystko chętnie ja przyjmuję.
Co chcesz, to czyń ze mną Panie,
Na wszystko się ofiaruję.

Jam Twe dziecię,
Tyś mój Ojciec ukochany,
Ty chcesz tak, więc mi dość na tym,
Bądź, o Boże, Wola Twoja.

W: Opatrzności Boże, Ciebie błagamy wysłuchaj nas, Klasztor SS. Wizytek, Jasło 1946.