Opatrzność Boża


W najkrótszej definicji jest to opieka Boga nad światem i ludźmi. Oznacza ona zrządzenia, przez które Bóg z miłością i mądrością prowadzi wszystkie stworzenia do ich ostatecznego celu. Opatrzność działa na różne sposoby: wyzwala ona wierzącego, wspiera go i pozwala mu zwyciężyć w stosownej chwili. Ufność pokładana w Opatrzności Bożej nie zwalnia nas od działania, czuwania, modlitwy i nieustannego czynienia dobra. Nie jest ona bezczynnym i biernym oczekiwaniem, przeciwnie - jest czynną współpracą z dziełem Bożym.
Bóg wzywa nas, abyśmy porzucili nasze troski, co nie znaczy to, że nie cierpimy i nie jesteśmy doświadczani. Ważne jest, abyśmy nigdy nie utracili zaufania do Boga i Jego Opatrzności.